Kancelaria parafialna

Czynna:
- od poniedziałku do piątku:
  9.00 – 10.00 i 17.00 – 17.45
  (w okresie zimowym: 16.00 – 16.45)
- w soboty od 9.00 do 10.00

Nieczynna:
- w święta i uroczystości kościelne
- w pierwsze piątki miesiąca (po południu)
- w czasie rekolekcji parafialnych
- w Wigilię Bożego Narodzenia i Triduum Paschalne

Msza święta w niedzielę:
          w kościele parafialnym o godz.: 7.30; 10.00; 12.00; 18.00 /17.00 w okresie zimowym/
          w kaplicach: 8.30 Tarkawica
                             9.00 Talczyn
                             9.00 Giżyce
                       

Msza święta w dni powszednie
         w kościele parafialnym o godz.: 7.00; 7.45, 18.00  /17.00 w okresie zimowym/.

Adres:
pl. Księżnej Anny Jabłonowskiej 15
21-150 Kock
tel.

e-mail: parafiakock@op.pl

Numer konta:
73 8046 0002 2010 1270 1100 0002

Chrzest Święty

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus.
Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

Z nauczania Biskupa Siedleckiego: Wskazania Biskupa Siedleckiego w sprawie udzielania sakramentów świętych (23.01.2010 r. )

„Jeśli rodzice proszący o sakrament chrztu dla swego dziecka nie akceptują nauczania Kościoła co do zasad wiary, moralności i chrześcijańskiego charakteru małżeństwa oraz gdy rodzice, nie mając przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, nie czynią tego, pozostając z własnej woli w wolnym związku, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odłożenia chrztu ich dziecka (zob. KPK kan. 868 § 1, 2º)

"Przyjęcie chrztu nie sprowadza się bowiem do załatwienia pewnych formalności i wypełnienia określonego rytu religijnego, pojętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. Chrzest wprowadza człowieka w zupełnie nową rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, które proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego sakramentu domaga się stosownego przygotowania, czyli zainicjonowania odpowiedniej wiary, wiary paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać. W przypadku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodziców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przekazywać dziecku”.

„Chrzest dalece przewyższa oczyszczenie przepisane przez stare Prawo, bo sprowadza te skutki mocą tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Ci bowiem, którzy przyjmują chrzest, złączeni w jedno z Chrystusem na podobieństwo Jego śmierci i zanurzeni z Nim w śmierci, są w Nim przywracani do życia i razem z Nim zmartwychwstają. We chrzcie obchodzi się i odprawia misterium paschalne w tym znaczeniu, że przezeń ludzie przechodzą ze śmierci grzechu do życia. Dlatego przy udzielaniu chrztu, zwłaszcza w Wigilię Paschalną lub w niedzielę, powinna jaśnieć radość zmartwychwstania”. (Rytuał: Obrzędy chrztu dzieci, Wtajemniczenie chrześcijańskie nr 6).

Udzielanie sakramentu chrztu św. w parafii w Kocku:
Właściwym czasem udzielania sakramentu chrztu jest Wigilia Paschalna.
W ciągu roku sakramentu chrztu świętego udzielamy także w każdą drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. celebrowanej o godz. 10.00 oraz w pierwszym dniu świąt Wielkanocy i Narodzenia Pańskiego.
Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii duszpasterskiej i uczestniczą wraz z rodzicami chrzestnymi w katechezach chrzcielnych, które odbywają się w I i II sobotę miesiąca w sali na plebanii o godz. 17.00 (w okresie zimowym o godz. 16.00).

Celem dopełnienia formalności chrzest należy zgłosić w kancelarii.
Wymagane dokumenty:

• dokumenty tożsamości rodziców
• dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• zaświadczenie rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego

Rodzice chrzestni:
Do funkcji chrzestnych mogą być dopuszczone osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania i są – jak wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego – „głęboko wierzące, a także zdolne i gotowe służyć pomocą nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego” (nr 1255).
Nie jest to funkcja świecka, ale religijna. Rodzice dziecka winni, więc do niej prezentować osoby, które spełniają wymogi religijno-moralne. Nie wystarczy tylko to, że należą do rodziny lub są przyjaciółmi.
Ojciec i matka chrzestna przystępują wcześniej do spowiedzi i w czasie chrztu przystępują do Komunii św.

Akt chrztu jest sporządzany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych w ciągu tygodnia przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.047075986862183